کتاب آیین ها و روش های تدفین

کتاب آیین ها و روش های تدفین

کتاب آیین ها و روش های تدفین

نوع فایل: ZIP

نگارش: فارسی

صفخات: ۴۰

کیفیت: عالی و رنگی

کتاب آیین ها و روش های تدفین مرگ و مراسم تدفین در ایران باستان به آثار بجای مانده، آئین ها و عقاید مردم ساکن فلات ایران در ارتباط با مرگ و مردگان می پردازد.

ایرانیان در دوره های باستان گاه جسد را با موم می پوشاندند و آن گاه آن را دفن می کردند چنانکه در جنوب ایران متداول بود. گاه جسد را می سوزاندند و این عمل به دلیل فراوانی چوب و وجود جنگل بیشتر در جنوب دریای مازندران و دیگر مناطق پرجنگل انجام می شد. گاهی نیز اجساد را در دخمه هایی می گذاردند تا طعمهٔ لاشخورها شوند. گاه نیز اموات را در تابوت ها یا کوزه های سفالین دفن می کردند. پس از فراگیری دین زرتشت و هنگامی که این دین به صورت دین رسمی ایرانیان درآمد، سوزاندن، غرق کردن و به خاک سپردن جسد گناه بزرگی شمرده شد. در آیین زرتشت آتش و آب و خاک مقدس هستند اگر جسد را مدفون کنند خاک را آلوده ساخته اند و اگر در آب غرق کنند آب را ناپاک نموده اند و اگر در آتش بسوزانند با آلوده ساختن این فروغ آسمانی بزرگترین معاصی صورت گرفته است. به عقیدهٔ پیروان مزدیسنا باید جسد را در دسترس مرغان و جانوران لاشه خور قرار داد و یا بالای برج های خاموشی در معرض نابودی گذاشت.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0