طرح تدبیر مدارس ابتدایی تکمیل شده فرم های سال ۹۸-۹۹

طرح تدبیر مدارس ابتدایی تکمیل شده فرم های سال ۹۸-۹۹

طرح تدبیر مدارس

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

فرم تکمیل شده طرح تدبیر

فرم پر شده طرح تدبیر

براساس نگارش جدید ویرایش ۱۳۹۸ براساس ساحت های سند تحول

دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر سال تحصیلی ۹۸-۹۹براساس نگارش جدید در دو نمونه ی متفاوت

توضیحات و فهرست آنچه که در این فایل موجود است

۱- مدیران محترم مدارس می توانند در تدوین برنامه سالانه فرم فهرست فعالیتهای مورد انتظار از مدارس در سال تحصیلی ۹۹-۹۸( مدیریت مدرسه در چارچوب تدبیر فرم شماره ۶) استفاده نمایند

۲- چارچوب اجرای برنامه تدبیر کماکان مقل سنوات گذشته می باشد و تغییری در آن ایجاد نشده است.

۳- انجام بازدیدها و ارزیابی ها در سال تحصیلی ۹۹_۹۸ صرفا براساس جدول شماره ۶ انجام شود و از سایر فرم ها و جداول در ارزیابی ها و بازدید مدارس جدا پرهیز گردد.

مناطق آموزش و پرورش نسبت به راه اندازی و تشکیل دبیرخانه تدبیر با محوریت آموزش ابتدایی اقدام نمایند.

در جدول شماره ۶ هر فعالیت به طور مجزا دارای یک امتیاز واحد از بین اعداد ۰ تا ۷ می باشد و ارزش تمام فعالیتها یکسان لحاظ شده است. بنابراین فعالیتی بر فعالیت دیگر ارجحیت ندارد.

از آنجا که در برنامه تدبیر
👈، مدارس با یکدیگر مقایسه نمی شوند
👈 عملکرد خودشان در سال قبل با سال جدید مقایسه می گردد
👈 ،بنابراین افزایش و یا کاهش امتیازات جدول شماره ۶ بر اثر حذف و یا اضافه نمودن فعالیت ها ،
👈 هیچگونه نگرانی برای مدیران مدارس ایجاد نخواهد کرد.

 

برنامه تدبیر ۹۸-۹۹ براساس نگارش جدید ویرایش در ۱۳۹۸ براساس ساحت های سند تحول

دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی کامل شده تدبیر سال تحصیلی۹۸-۹۹

براساس نگارش جدید ویرایش ۹۸ براساس ساحت های سند تحول

فرمت فایل word و قابل ویرایش(متناسب با تکمیل در سایت همگام)

کامل شده براساس ساحت های سند تحول بنیادین برنامه سالانه(فرم ۲)

جدول خود ارزیابی (فرم ۶)تقویم اجرایی (فرم۳)

تعداد صفحات فایل اول) ۱۰۰ صفحه قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل دوم) ۸۰ صفحه قابل ویرایش

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0