دانلود رمان متجاوز دوست داشتنی من برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان متجاوز دوست داشتنی من برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان متجاوز دوست داشتنی من برای موبایل و کامپیوتر

دانلود رمان متجاوز دوست داشتنی من

خلاصه رمان : کارن به ماهک علاقه دارد و به خاطر اینکه ماهک برا همیشه مال خودش باشد

به او ت. ج. ا. و.ز می کند و ماهک ازش متفر میشه و ادامه ماجرا…

بخش ار پارت اول :
صدای فریاد پر از دردم میون شلوغی بیرون از اتاق گم شد.

– تروخدا ولم کن. به من دست نزن من دخترم! لعنتی می شنوی چی میگم؟

با تمام قدرت به سینه پهن و عضله ایش مشت می زدم.
– مارتین تروخدا نکن!

بی توجه به التماسای من زیر گوشمو مک زد و گفت:

– هر چی بیشتر وول بخوری حریص تر می شم.

گاز محکمی از الله گوشم گرفت:

– آخ…

مارتین- جــون… دردت اومد عزیزم؟! تازه اولشه ماهکم!

درحالی ک گردنمو مک می زد با دست آزادش زیپ پیراهنم رو پایین کشید و لباس از روی تنم سر خورد.
– لعنت به تو مارتین.

دوباره از ته دل جیغ زدم:

– یکی به من کمک کنه…

مارتین- هیچی نگو و لذت ببر هیشکی نیست نجاتت بده.

التماس کردم ضجه زدم:

– مارتین تو رو به کسی که می پرستی. من اینجوری نمی خوام.

دستشو با فشار زیاد رو دهنم گذاشت:

– گفتم خفه شو. یا همراهیم کن و لذت ببر یا خفه شو.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0