دانلود جزوه آموزش استخدام موکلین و عزیمت |استخدام موکلین سوره توحید

دانلود جزوه آموزش استخدام موکلین و عزیمت |استخدام موکلین سوره توحید

دانلود جزوه آموزش استخدام موکلین

دانلود جزوه آموزش استخدام موکلین و عزیمت کتاب الکترونیکی بسیار ارزشمند در توضیحات این کتاب و به نوعی تیتر اصلی این جزوه آموزشی آمده است استخدام موکلین سوره توحید که افرادی که در زمینه علوم غزیبه و کتاب علوم غریبه فعالیت دارند با این موضوع آشنایی کامل را دارند این جزوه آموزشی در باب آموزش احضار و ابطال سحر و عزیمت برهتیه و بسیاری از مطالی علوم غریبه را در بر گرفته است که در جدول و فهرست پایین به برخی از عناوین جزوه آموزش استخدام موکلین برای شما عزیزان نوشته شده است .

نوع این کتاب آموزشی از نوع خطی در کاغذ بوده که در پایین تصاویری از این کتاب را گذاشته ایم خوانایی نوشته ها در حد مطلوب و عالی بوده که خواننده کتاب را با مشکل خاصی روبرو نخواهد کرد . خواندن جزوه آموزشی استخدام موکلین برای افراد متخصص در علوم غریبه توصیه میکنیم و افرادی که در زمینه اطلاعات کافی ندارند بهتر است که مطالعه نفرمایند .

جزوه آموزش استخدام موکلین و عزیمت

 • استخدام ملک عبدالواحد در ۳ روز
 • استخدام سید اتی خادم سوره در ۳ روز
 • استخدام سید طارش حاکم برعمار مکان زمین در ۳ روز
 • استخدام سید عبدالکریم خادم سوره کوثر در ۳ روز
 • استخدام ملک مذهب در یک روز
 • احضار هفت جن از مومنین در یک شب
 • عزیمت شرنطیائیل جهت به ذلت کشیدن خدام دعوات
 • عزیمت میمون السیاف وفرج الخطاف جهت درمان
 • عزیمت عون شدید خادم سفلی سوره حمد جهت ابطال سحر از راه دور
 • بطال سحر از راه دور با سوره یس
 • عزیمت ملک لوئیل
 • آیینه بینی نفسی مجرب
 • دعوت حرف الف آصف بن برخیا جهت کشف و شهود
 • استخدام جواش جهت قرائت افکار
 • دستور اجازه و اذن گرفتن برای همه اعمال
 • استخدام جواش جهت قرائت افکار
 • سؤال و جواب با تسبیح متحرک
 • وارد کردن خدام در انگشتر با چرخش آن
 • قسم السیف(دعوت شهب )تصحیح شده
 • خروج جن از بدن مریض
 • احضار جن مریض از راه دور و زیر طشت
 • نتقال جن مریض به رسول مریض حاضر
 • زندانی کردن جن در بطری یاشیشه
 • روش استخدام قسم السیف
 • اصل عزیمت قسم السیف این است
 • عزیمت لمقفنجل
 • عزیمت صحیح برهتیه
 • عزیمت اسماء تیجان
 • دعوت مریخ(تصحیح شده)
 • عزیمت ابراهیم دیلمی(بسیار سریع و قاطع)
 • عزیمت خطف
 • ریاضت استخدام سایه پنهان کردن آن
 • استخدام ۱۰ جن از صالحین خدام سوره رحمن
 • اسماء رفیع الاول جهت مشاهده و تسخیر ارواح
 • عزیمت دهروشیه صغری(تصحیح شده)
 • استخدام ملوک سبعه فلکیه در ۷روز
 • روش ما برای دستکاری عزیمت و جلب سحر
 • احضار چیزیهای سرقت شده
 • جلب و احضار سحربا سوره یس
 • عزیمه الجامعه(دعوت غزالی)
 • عزیمت جلجلوتیه صغری(مجرب)
 • تصرف در موجودات با علم حروف
 • قاعده قفل و مفتاح برای بستن یا بازکردن هر چیزی
 • مثال قاعده قفل و مفتاح استخراج قفل از مفتاح
 • استخراج مفتاح از قفل کاربرد عملی قاعده قفل و مفتاح
 • روش عملی اتصال با روحانیت حروف
 • روش استخدام قسم السیف
 • اصل عزیمت قسم السیف
 • استخدام ملک فقلش و ملک یوناس اطبای جن و ملک طارش ابدیباج با سوره یس در ۳روز
 • جهت قرائت ضمایر اشخاص
 • دستور دیگر قرائت ضمایر اشخاص
 • قرائت افکار و مفاتیح العلوم و الحکمه
 • استخدام قرین جهت قرائت افکار
 • ۸۸۰ روش نزول مربع
 • قسم السیف (دعوت شهب)تصحیح شده
 • عزیمه الجامعه(دعوت غزالی)
 • استخدام سید طارش حاکم برعمار مکان زمین در ۳روز
 • استخدام ملک مذهب در یک روز
 • استخدام روحانیت کهیعص و حمعسق
 • استخدام ملوک سبعه فلکیه در ۷روز
 • قاعده قفل و مفتاح برای بستن یا باز کردن هر چیزی
 • عزیمت عفریت سلیمان (ع)
 • عزیمت جن کاتب(نویسنده)
 • عزیمت شطب(محو کرد)
 • استخدام ملک مذهب در یک روز
 • استخدام ملک عبدالصمد در ۳روز
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0